Sök
Stäng denna sökruta.

Omtankar till föräldrar, pedagoger och andra vuxna nära barn

Tillsammans hjälper vi (o)lika barn att må och fungera bra i vardagen

I samarbete med näringsliv, kommuner och skolor bygger vi välmående familjer och ett socialt hållbart samhälle.

Förståelse och bemötande

Programmet ”24 Omtankar”

24 hjälpsamma tankar, strategier och övningar till vuxna som vill hjälpa barn att må och fungera bra i vardagen.

Genom kommunikation ökar vi förståelsen för barnets behov. När vi bemöter gott bekräftar vi barnet, det är grunden för psykisk hälsa.

Vi arbetar så väl preventivt som när det är svårt, individuellt eller i grupp, digitalt eller fysiskt. Helt enkelt på det sätt som det passar dig bäst.

Välj utifrån Omtanke, samtalsperson och tid. Vi möts digitalt och hittar en väg framåt genom att förstå, praktisera och följa upp tillsammans.

Boka samtal här.

Fördjupning inom de ”24 Omtankarna” genom samtal i grupp. Digitala möten alternativ fysiska möten genom aktivitet. Samma grupp, samma coach i en validerade process av programmet genom strategier, tips och råd

Mer information om grupper och bokning här.

I preventivt syfte föreläser vi på företag, organisationer, skolor och inom kommuner. Mer information och intresseanmälan finns här.

Grundläggande Omtankar och övningar i preventivt syfte.
Appen ingår i samtliga program.

Tillsammans minskar vi den psykiska ohälsan

GE FLER BARN CHANS ATT BLI FRAMTIDENS FÖRMÅGOR

Idag mår och fungerar många barn inte bra i vardagen. Antalet hemmasittare har fyrdubblats de senaste 4 åren. Självskador och självmord ökar bland barn och unga och köerna ringlar långa till BUP landet runt. Lösningen blir allt för ofta blivit diagnostisering och medicinering. 1/7 pojkar i ett flertal kommuner diagnostiseras med ADHD och 70 000 barn medicinera för att de uppfyller kriterierna för ADHD. 47 % av föräldrarna till de barnen är långtidssjukskrivna.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland barn och unga mellan 15-24 år. Så här kan vi inte ha det.

Källa: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Tre ungdomar sitter på golvet och skrattar i ett bibliotek.
Ung tonårstjej tittar in i kameran i klassrummet.

Att förstå sig själv ger en god självkänsla

Vardagen för både barn och föräldrar har förändrats snabbt. Digitala plattformarna hjälper oss att kommunicera med hela världen, samtidigt som våra barn försöker förstå sig själva i relation till många fler än familjen och klassen. Att växa upp mitt i en informations- och kommunikationsrevolution i ett effektivt samhälle där vardagen är trång gör att många barn hamnat i kläm.

Därför är det viktigt att vi vuxna hjälper barnen att förstå sig själva. Det är svårt. Med ”24 Omtankar” hjälps vi åt.

Vad behöver barnet för att må bra i sin vardag

Farfar, faster och fotbollstränare ni är viktiga

Barn som blir bemötta bra av sin omgivning mår bra. Tillsammans hjälps vi därför åt att förstå barnets olika behov. Vilka förmågor och sårbarheter som finns i vardagen och vad barnet behöver för att må bra. När vi förstår kan vi bemöta rätt. Vi minskar antalet diagnoser och den psykiska ohälsan hos barn och unga. Det är viktigt för alla och livsviktigt för några.

Med Omtanke för (o)lika barn

Om du inte vet vilken typ av stöd du eller en anhörig har behov av kan du alltid boka en tid för rådgivning, den är kostnadsfri.

Individuella samtal

Till föräldrar som har barn där det är svårt i vardagen. Kanske är ditt barn hemmasittare eller har psykisk ohälsa med utåtagerande beteende, självskadebeteende eller liknande.

Mer information och bokning HÄR.

Föreläsningar och aktiviteter

I preventivt syfte, för dig som är nyfiken på föräldrastödet. Kanske är du nybliven förälder, har mindre barn, mor-far förälder, vän eller vuxen nära barn.

Mer information och bokning HÄR.

Omtankar till vuxna som vill hjälpa (o)lika barn att må och fungera bra i vardagen

En samhällsutmaning, inte ett familjeproblem

Genom att öka kommunikationen kring våra inre egenskaper förstår vi barnens behov och kan bemöta gott. Resultatet blir barn med god självkänsla och goda familjerelationer.

Tillsammans bygger vi ett socialt hållbart samhälle

Andy är ett stöd till föräldrar så att (o)lika barn lättare kan må och fungera bra i vardagen.

Globala målen nummer 3
Globala målen nummer 4
Globala målen nummer 5
Globala målen nummer 10