Sök
Stäng denna sökruta.

PROGRAMMET "24 OMTANKAR "

ETT RECEPT FÖR ATT MINSKA DEN PSYKISKA OHÄLSAN HOS BARN OCH UNGA

Genom utbildning, verktyg och coachning ökar ANDY kommunikation, förståelse, bemötande och bekäftelsen av och för barns (o)lika behov. Tillsammans med föräldrar, pedagoger och andra vuxna nära barn minskar vi den psykiska ohälsan och antalet diagnoser hos barn och unga.

Förståelse och bemötande

Programmet ”24 Omtankar”

”24 OMTANKAR” är hjälpsamma tankar, strategier och övningar till föräldrar. De bygger på fyra del områden kommunikation, förståelse, bemötande och bekräftelse. 

Vi arbetar så väl preventivt som när det är svårt, individuellt eller i grupp, digitalt eller fysiskt. Helt enkelt på det sätt som det passar dig bäst.

Du väljer inom vilket  ämne/omtanke fokus ligger och om du vill samtala med en coach, psykolog, läkare eller terapeut. Vi arbetar alla med utbildning och utveckling, inte vård. 

Samtalen är digitala och tillsammans hittar vi en väg fram genom att förstå, praktisera och följa upp hur vardagen utvecklas för barnet, dig som förälder och familjen.

Boka samtal här.

Fördjupning inom de ”24 Omtankarna” genom samtal i grupp. Digitala möten alternativ fysiska möten genom aktivitet. Samma grupp, samma coach i en validerade process av programmet genom strategier, tips och råd

Mer information om grupper och bokning här.

I preventivt syfte föreläser vi på företag, organisationer, skolor och inom kommuner. Mer information och intresseanmälan finns här.

Grundläggande Omtankar och övningar i preventivt syfte.
Appen ingår i samtliga program.

Tillsammans minskar vi den psykiska ohälsan

GE FLER BARN CHANS ATT BLI FRAMTIDENS FÖRMÅGOR

Idag mår och fungerar många barn inte bra i vardagen. Antalet hemmasittare har fyrdubblats de senaste 4 åren. Självskador och självmord ökar bland barn och unga och köerna ringlar långa till BUP landet runt. Lösningen blir allt för ofta blivit diagnostisering och medicinering. 1/7 pojkar i ett flertal kommuner diagnostiseras med ADHD och 70 000 barn medicinera för att de uppfyller kriterierna för ADHD. 47 % av föräldrarna till de barnen är långtidssjukskrivna.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland barn och unga mellan 15-24 år. Så här kan vi inte ha det.

Källa: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Tre ungdomar sitter på golvet och skrattar i ett bibliotek.
Ung tonårstjej tittar in i kameran i klassrummet.

Att förstå sig själv ger en god självkänsla

Vardagen för både barn och föräldrar har förändrats och förändras snabbt. Digitala plattformarna hjälper oss att kommunicera med hela världen, samtidigt som våra barn ska försöka förstå sig själva i relation till omgivningen.  Att växa upp mitt i en informations- och kommunikationsrevolution i ett effektivt samhälle där vardagen är trång gör att många barn hamnat i kläm.

Därför är det viktigt att vi vuxna hjälper barnen att förstå sig själva. Genom ”24 Omtankar” kan vi hjälpas åt.

Vad behöver barnet för att må bra i sin vardag

Farfar, faster och fotbollstränare ni är också viktiga

Barn som blir bemötta bra av sin omgivning känner sig bekräftade, vilket är en grundbult för psykisk hälsa. Tillsammans hjälps vi därför åt att förstå barnets olika behov. Vilka förmågor och sårbarheter som finns i vardagen och vad kan barnet behöva för att må bra. Det är viktigt för alla och livsviktigt för några.

Med Omtanke för (o)lika barn

Vi är ett tvärvetenskapligt team bestående av coacher, psykologer, terapeuter, läkare och forskare. Genom samtal, övningar och strategier hjälper vi föräldrar, barnet och familjen till en fungerande vardag. Föräldrar har möjlighet att boka digitala samtal, delta i grupper eller aktiviteter. 

Om du inte vet vilken typ av stöd du eller en anhörig har behov av kan du alltid boka en tid för rådgivning, den är kostnadsfri.

Individuella samtal

Till föräldrar som har barn där det är svårt i vardagen. Kanske är ditt barn hemmasittare eller har psykisk ohälsa med utåtagerande beteende, självskadebeteende eller liknande.

Mer information och bokning HÄR.

Föreläsningar och aktiviteter

I preventivt syfte, för dig som är nyfiken på föräldrastödet. Kanske är du nybliven förälder, har mindre barn, mor-far förälder, vän eller vuxen nära barn.

Mer information och bokning HÄR.

Omtankar till vuxna som vill hjälpa (o)lika barn att må och fungera bra i vardagen

En samhällsutmaning, inte ett familjeproblem

Genom att öka kommunikationen kring våra inre egenskaper förstår vi barnens behov och kan bemöta gott. Resultatet blir barn med god självkänsla och goda familjerelationer.

Tillsammans bygger vi ett socialt hållbart samhälle

Andy är ett stöd till föräldrar så att (o)lika barn lättare kan må och fungera bra i vardagen.

Globala målen nummer 3
Globala målen nummer 4
Globala målen nummer 5
Globala målen nummer 10