Sök
Stäng denna sökruta.

På andra sidan diagnosen

PÅ ANDRA SIDAN DIAGNOSEN DET FINNS ETT BEHOV SOM VI VUXNA BEHÖVER BEMÖTA

När barn inte mår eller fungerar bra i vardagen tänker vi oftast att problemet är så stort och komplext att barnet behöver professionell hjälp. Ändå är det vi föräldrar som hjälper bäst.

ANDY är ett tvärvetenskapligt team bestående av psykologer, terapeuter, läkare, coacher och kommunikatörer som har utvecklat ett program till dig som förälder för att du själv ska förstå och kunna kommunicera barnets behov till omgivningen.

Vi samarbetar med företag, kommuner och organisationer. Tillsammans skapar vi ett socialt hållbart samhälle, genom att minska den psykiska ohälsan och överdiagnostiseringen av barn och unga.

44% av föräldrarna till barn med NPF-diagnos är långtidssjukskrivna.
Är du arbetsgivare och vill veta hur vi tillsammans kan hjälpa barnen, familjerna och föräldrarna att må bra igen? andy@itsandy.se

RESULTAT - EN FUNGERANDE VARDAG

BARNETS BEHOV I HEM, SKOLA, FRITID

Genom programmet Vardagens Recept hjälper vi föräldrar att förstå barnets behov i hem, skola och fritid. 

Vi hjälper föräldrar till barn som inte mår eller fungerar bra i vardagen. Barnet kan ha en hög skolfrånvaro, självskadebeteende, utåtagerande eller att det är mycket konflikter i familjen. Vi möter även föräldrar preventivt, på BVC eller förskola. 

Föräldrarna möter oss på det sätt som passar deras situation bäst, individuellt eller i grupp, digitalt eller fysiskt. Våra rådgivare kommer från olika delar av världen och vi försöker möter dig på ditt språk. 

Innehåller ”24 OMTANKAR” som tillsammans med frågeövningarna ”Tolv olika (o)likheter” ger en högre förståelse för barnets (o)likheter utifrån sammanhang och energi. 

Appen är grundläggande och du väljer ämne utifrån behov/resultat. 

Utifrån ämne/omtanke väljer du att samtala med psykolog, terapeut, forskare eller coach.

Samtalen är digitala och tillsammans hittar vi en väg fram genom att förstå, praktisera och följa upp hur vardagen utvecklas för barnet, dig som förälder och familjen. Vi arbetar med utbildning, inte vård därmed för vi inte journal eller liknande dokumentation.

Boka samtal här.

Utifrån att öka kommunikationen och förståelse praktiserar vi övningar tillsammans med barnet (om möjligt), om inte reflekterande, observerande. Resultatet leder fram till förhållningssätt, strategier och verktyg för en validerade vardag.

1. Barnets (o)likheter utifrån norm.

2. Kommunikation utifrån förmågor/sårbarhet.

3. Barnets behov i hemmet, skola, fritid.

4. Verktyg, övningar och strategier för vardagen.

Det är vi vuxna som har ansvar för att förstå och bemöta barn bra

Vi behöver tänka om

Det är bristen på omgivningens förmåga att bemöta barnens behov som allt för ofta leder till psykisk ohälsa och överdiagnostiseringen.

  • På 10 år ökade ADHD diagnostiseringen med 800%
  • 1/3 barn med en s.k. NPF-diagnos saknar behörighet till gymnasiet
  • 31% av flickor med psykisk ohälsa gör självmordsförsök.
  • Antalet ”hemmasittare” har fyrdubblats de senaste 4 åren.
  • Barn som är sent födda på året diagnostiseras oftare med s.k. NPF-diagnos.
  • 1/7 pojkar i flertalet kommuner medicineras för ADHD.
  • 75% av barnen ges läkemedel direkt vid återgivning av ADHD diagnostisering. 
  • 47 % av föräldrarna till barnen är långtidssjukskrivna.

Källa: Socialstyrelsen, Attention, Folkhälsomyndigheten, 

Tre ungdomar sitter på golvet och skrattar i ett bibliotek.
Ung tonårstjej tittar in i kameran i klassrummet.

VI LEVER I EN KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - DET ÄR INTE KONSTIGT ATT DET ÄR SVÅRT

Vardagen för både barn och föräldrar har förändrats och förändras snabbt. Digitala plattformarna hjälper oss att kommunicera med hela världen, samtidigt som våra barn ska försöka förstå sig själva i relation till omgivningen.
Att växa upp mitt i en informations- och kommunikationsrevolution i ett effektivt samhälle där vardagen är trång gör att många barn hamnat i kläm.

Därför är det viktigt att vi vuxna hjälper barnen att förstå sig själva. Genom ”24 Omtankar” hjälps vi åt.

Vad behöver barnet för att må bra i sin vardag

Farfar, faster och fotbollstränare ni är också viktiga

Barn som blir bemötta bra av sin omgivning känner sig bekräftade, vilket är en grundbult för psykisk hälsa. Därför behöver vi hjälpas åt att förstå barnets olika behov. Vilka förmågor och sårbarheter som finns i vardagen och vad behöver barnet för att må och fungara bra. Vi behöver alla ta vårt ansvar och nyfiket förstå.

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

Om du har frågor eller funderingar kring vilken typ av hjälp som är bäst för dig hör gärna av dig för ett inledande samtal. Du bokar ditt samtal här: Boka Samtal

"ALLA FÖRÄLDRAR BORDE FÅ TA DEL AV "24 OMTANKAR"

”Det blev ett nytt sätt för mig att tänka kring hur jag själv kunde hjälpa min dotter. Nu fungerar skolan igen och konflikterna här hemma har verkligen minskat.” /Andreas Löfgren

"SAMSPELET HJÄLPET OSS ATT HJÄLPA"

”Sammanfattningen av vad vår son har lätt och svårt för gjorde att vi kunde förklara så att pedagogerna bättre förstod. Nu fungerar förskolan och det känns som jag förstår och att vi kommit varandra närmare. Så viktigt!” Marie Schiöler

(O)lika barn som växer upp till (o)lika välmående vuxna - utvecklar vårt samhälle

DET ÄR INTE ETT FAMILJEPROBLEM, DET ÄR EN SAMHÄLLSUTMANING

Genom att öka kommunikationen kring våra inre egenskaper förstår vi och kan bemöta barnens behov. 

Resultatet blir barn med god självkänsla och goda familjerelationer.

Tillsammans bygger vi ett socialt hållbart samhälle

Andy är ett stöd till föräldrar så att (o)lika barn lättare kan må och fungera bra i vardagen.

Globala målen nummer 3
Globala målen nummer 4
Globala målen nummer 5
Globala målen nummer 10