Sök
Stäng denna sökruta.

Boka samtal

När barn fungerar bra mår de bra

När barn inte mår eller fungerar bra i vardagen tänker vi oftast att problemet är så stort och komplext att barnet behöver professionell hjälp. Ändå är det vi som föräldrar, pedagoger och andra vuxna runt barnet som oftast hjälper bäst. Det kan kännas svårt och jobbigt. Kanske har det varit kämpigt under flera år för både dig och barnet. För det är inte lätt att förstå barnets behov och hur vi gör för att bemöta rätt. Ändå är det vi som behöver ta ansvar och hjälpa barnet så långt vi kan.

Individuella samtal

Individuella samtalen riktar sig till föräldrar, pedagoger eller andra vuxna nära barn som inte mår bra. Kanske är barnet hemmasittande, har ett självskadebeteende eller annat uttryck för psykisk ohälsa. På det sätt du behöver stöd hjälper vi dig att komma vidare och stötta barnet utifrån det individuella behov som finns.

Gruppsamtal

Gruppsamtal är till föräldrar, pedagoger eller andra vuxna nära barn där skolfrånvaro, utåtagerande beteende, självskador eller återkommande konflikter uppstår. Gruppen består av 10-12 personer och vi möts vid 6 tillfällen digitalt alternativt fysiskt i samband med en aktivitet. Tillfälle 1: Introduktion: Tillfälle 2: Kommunikation, Tillfälle 3: Förståelse, Tillfälle 4: Bemötande, Tillfälle 5: Bekräftelse. Samtalen följs upp med ett individuellt samtal samt effektmätning.

Föreläsningar

Ta del av grundläggande ”Omtankar” i form av föreläsningar i föräldragrupper, anhöriggrupp, skola, vård och kommun. 

Kontakta oss för intresse: forelsasningar@itsandy.se

Boka samtal

Ansökan om gåvokod gör du här

sedan 2018

”24 Omtankar” hjälper vuxna att förstå och bemöta barns behov

När vi bemöter (o)lika barn (o)lika, både mår och fungerar barnen bra. Barn som får hjälp att skydda sin sårbarhet kan i stället utveckla sina förmågor. Tillsammans bygger vi välmående familjer, framtidens förmågor och ett social hållbart samhälle.

Programmet har utvecklats sedan 2018 tillsammans med forskare, psykologer, psykoterapeuter, läkare, coacher, pedagoger, föräldrar, barn och unga. Vi kallar det ”24 Omtankar”.

Appen AnDY

Appen ingår som del i alla våra program

Appen ANDY. Reflektera själv eller tillsammans hemma. Första steget om att förstå sig själv i relation till andra.