Sök
Stäng denna sökruta.

Engagera dig för barnen

Tillsammans breddar vi normen

OMTANKAR SOM HJÄLPER (O)LIKA BARN ATT MÅ OCH FUNGERA BRA I VARDAGEN

”24 Omtankar” är ett stöd riktat till föräldrar, pedagoger och vuxna nära barn. Genom tankar, strategier, reflektion och uppföljning ökar vi förståelsen för hur vi lättare och bättre kan må och fungera bra tillsammans, i familjen, skolan och på fritiden.

Utifrån ditt behov hjälper vi dig att förstå och bemöta barnet bra. 

Resultatet blir barn med en god självkänsla och goda relationer långsiktiga relationer. 

Vi ska vara rädda om olikheten, inte rädda för den.

När barn inte mår eller fungerar bra i vardagen drabbas hela familjen. 


47% av föräldrar till barn som fungerar mer (o)lika än samhället tänkt sig, är idag långtidssjukskrivna. 

Det är inte barnens fel och det är inte föräldrarnas fel. 

(O)lika barn är inte ett familjeproblem utan en samhällsutmaning.

Ibland glömmer vi att (o)lika barn blir (o)lika vuxna och att olika vuxna är en förutsättning för samhällsutvecklingen och vår överlevnad. 

Att de egenskaper som en gång tog oss ur grottorna, förstod att jorden inte är platt, uppfann elektriciteten, Tesla och idag uppträder på Avicci Arena är egenskaper som idag skapar utanförskap för våra barn. Tillsamman behöver vi förstå mer om våra (o)likheter så att vi kan bemöta barn och unga mer rätt.

Vi stöttar föräldrar så fler barn kan må och fungerar bra i vardagen.

Du stöttar genom att ge bort “Omtankar”.

Vi meddelar dig och mottagaren genom gåvobeviset ”Omtänksamhet”.

Privatpersoner

Gåva till någon som behöver en omtanke

Kanske till din dotter, son, bror, syster, mamma eller pedagog. Swisha önskat belopp och ange mailadressen till mottagare av gåvan på meddelanderaden.

1 Omtanke i gåva
Värde: 1500 kr

5 Omtankar i gåva
Värde: 7500 kr

10 Omtankar i gåva
Värde: 15 000 kr

Företag

Sponsring till en familj och ett socialt hållbart samhälle

Stöd för individuella samtal alternativt gruppsamtal digitala/fysiska möten
Du väljer att få ett gåvokort hemskickat eller som digital hälsning som bevis på din/er omtänksamhet. På båda kan du skriva en hälsning och ge bort som julkort, födelsedagskort eller bara som en gåva full av omtanke.

Sponsring familjer: 10 000 kr

Sponsring familjer: 50 000 kr

Gruppsamtal/aktiviteter: 5000 kr

Föreläsning
I preventivt syfte föreläser vi på företag, organisationer, skolor och inom kommuner.
För mer information och intresseanmälan maila: forelasning@itsandy.se