Sök
Stäng denna sökruta.

IDAG FÅR 15-20% av våra barn EN NPF-DIAGNOS

47% av föräldrarna blir långtidssjuksrivna

På andra sidan diagnosen finns ett behov som vi som vuxna behöver bemöta

Hela familjens vardag påverkas när barnet inte mår bra. Genom vårt program stöttar vi föräldrar till barn som utmanar samhällsnormen genom en ökad förståelse för barnets (o)lika behov utifrån vardagens sammanhang. 

PROGRAMMET SAMSPELET – EN GUIDE TILL FÖRÄLDRAR I VARDAGEN
Innehåll: App. med ”24 Omtankar” och Tolv (o)lika olikheter, samtalsstöd, övningar och  strategier ökar vi förståelsen för barnets behov i hem, skola och på fritiden. 

Tillsammans vänder vi psykisk ohälsa till hälsa.

Kostnad per barn: 3000 kr exkl. moms

SAMSPELET - EN GUIDE FÖR BARNETS VARDAGEN

vi mäter alltid effekt så vi vet att vi gör skilland

I samarbete med Skandia ”Idéer för livet”har vi genomfört mätningar på föräldrars upplevda förändring efter genomgång av ”24 Omtankar” i app. övningar samt coachning.
Uppdragen har varit i samarbete med kommun, näringsliv samt föreningar. 

  • Minskat antal konflikter i hemmet.
  • Ökad förståelse för barnets behov.
  • Hoppfullhet kring barnets utmaningar.
  • Förenklad kommunikation med barnets omgivning kring deras behov.
  • Förbättrade relationer i hemmet.
  • Förbättrade relationer med pedagoger.
Leende skolflicka framför skoltavlan.

För att lyckas behöver vi samarbeta

Enligt senaste forskning lider en betydande andel av barn och unga av olika former av psykisk ohälsa, vilket kan leda till långvariga utmaningar i deras liv. Genom att erbjuda stöd och interventioner tidigt kan vi bidra till att minska dessa problem och främja en hälsosam utveckling hos barn och unga.

Tillsammans kan vi hjälpa fler barn att må och fungera bra i vardagen. Hör av dig så pratar vi om hur andy@itsandy.se