Sök
Stäng denna sökruta.

Från psykisk ohälsa och överdiagnostisering till psykisk hälsa och en stark självkänsla

Varför finns vi

Att vara förälder idag är en utmaning. Tidsbristen är påtaglig, och institutionerna som vi förlitar oss på för barnomsorg och utbildning har en komplex roll att fylla. Det är svårt för dem att möta individuella behov i stora grupper med begränsad personal.

För att minska detta glapp behöver vi öka kommunikationen och förståelsen för hur vi bemöter barnen, så att de känner sig bekräftade. Detta är grundläggande för barns psykiska hälsa.

En samhällsutmaning, inte ett familjeproblem

Att bemöta barn bra

Alltför ofta ignoreras barns (o)lika behov, vilket kan leda till utanförskap, överdiagnostisering, medicinering och psykisk ohälsa som följd. 

Resultatet blir ett hög individuellt lidande och enorma samhällskostnader.
Så här kan vi inte ha det.

Barn som bryter normen växer upp till vuxna som utmanar och utveckla samhället. Det är därför en samhällsutmaning att barn får vara (o)lika utan att få bli diagnostiserade.

Genom rätt bemötande blir barnen välmående vuxna. Det är avgörande för både deras och samhällets framtid.

För föräldrar, pedagoger och andra vuxna

Till alla Missförstådda barn

Vi hjälper föräldrar, pedagoger och andra vuxna att förstå barns olika behov och hjälpa barnet att förstå sig själv. Vi gör det preventivt och när det är svårt hemma eller skolan.

Öka förståelsen till barnet genom ”24 Omtankar”.

Boka en coach så får du appen och övningar som förbereder dig till första samtalet.