Sök
Stäng denna sökruta.

Den psykiska ohälsan, diagnostiseringen och medicineringen ökar

Varför finns vi

Det är svårt att vara förälder idag. Normen är trång och för barn som är lika (o)lika som vi vuxna blir det svårt. Ofta leder (o)likheten till diagnostisering, medicinering och psykisk ohälsa. Resultatet blir ett hög individuellt lidande och enorma samhällskostnader. Så här kan vi inte ha det. Vi behöver hjälpas åt att förstå barns olika behov så att vi kan bemöta bra och bekräfta barnet. Vi gör det genom ”24 Omtankar”.

En samhällsutmaning, inte ett familjeproblem

Att bemöta sitt barn

Samhället är byggt för att barn ska fungera lika, även om barn fungerar lika (o)lika som du och jag. Att de liksom vi har olika behov för att må bra i vardagen. När barnen inte blir bra bemötta leder det till att energin sjunker. Precis som vi vuxna fungerar sämre när vi har lågt med energi börjar barnen fungera sämre. En nedåtgående spiral är i gång. Idag diagnostiseras 15 % av våra för att de inte fungerar i samhället.

Vi är inte emot diagnostisering. Vi tänker att vi kan minska antalet genom att förstå och bemöta behoven, där det går.

För föräldrar, pedagoger och andra vuxna

För missförstådda barn

Vi hjälper föräldrar, pedagoger och andra vuxna att förstå barns olika behov och hjälpa barnet att förstå sig själv. Vi gör det preventivt och när det är svårt hemma eller skolan. Genom programmet 24 Omtankar” ökar vi kommunikationen och förståelsen kring våra inre egenskaper så att vi
lättare kan bemöta och bekräfta våra barn.

Programmet finns som:

  • Individuella samtal
  • Digitala gruppmöten
  • Föreläsningar/aktiviteter