Sök
Stäng denna sökruta.

Hitta nya vägar för kommunikation

Vår filosofi

Det är svårt att vara förälder till barn när normen i samhället är trång. Kommunikationen, synsättet och relationerna har förändrats. Det gör att föräldrar kämpar med att få vardagen att gå ihop. Ofta känner vi oss otillräckliga. Det leder till en känsla av skam och skuld och till slut fungerar vi själva inte som vi ska. Vi behöver tillsammans hjälpas åt så att fler familjer mår- och fungerar bra tillsammans.

Tänka om

Barn är lika (o)lika som vuxna

Vuxna behöver ta ansvar för att barnet mår- och fungera bra i vardagen. När ett barn inte mår- eller fungerar bra i vardagen behöver vi förstå för att kunna bemöta bra. Det är svårt att vara förälder idag.

Den viktigaste och den svåraste relationen är den mellan föräldrar och barn. Som förälder kan vi bara till viss del påverka barnets utveckling och hur de blir bemötta.
Det behöver vi både acceptera och förhålla oss till. Därför är det viktigt är att vi i familjen stöttar barnet i de eventuella svårigheter, missförstånd och invalidering som sker utanför hemmet. Okunniga vuxna i barnets omgivning behandlar ibland (o)lika barn som om det är barnet det är fel på.
Då behöver vi föräldrar kliva in och bekräfta att det är jobbigt med en okunnig och trångsynt omgivning.

Vi behöver även lära barnet förstå och kommunicera sina egna behov.
Det gör att barnet förstår sig själv bättre och får en god självkänsla. Det hjälper oftast mot både okunskap och trångsynthet.

VI GÖR ALLA VÅRT BÄSTA

Som förälder gör så gott vi kan.
Vi älskar våra barn.
Vi gör allt vi kan för att de ska fungera och må bra.
Och ibland gör vi fel.

Vi utgår ifrån att våra barn gör så gott de kan.
De älskar sina föräldrar.
De vill alltid leva upp till föräldrarnas förväntningar och förhoppningar.
Och ibland går det inte.

Det finns alltid en ny chans att förändra kommunikationen eller bemötandet.
Ge inte upp.
Det finns inga dåliga eller misslyckade föräldrar.
Det finns bara föräldrar som gör så bra de kan.

Genom att omfamna och stödja varje barns unika personlighet och behov skapas en god uppväxt där barn ges chans att blomstra. Det är värdefullt att förstå och bekräfta att olikheter är en del av det som gör oss till individer.

Om du har behov av att ventilera, relatera eller få hjälp att praktisera tanken finns olika alternativ.

Mer om våra program här.