OM OSS

Vår metod "About Norm Diversity©"

ANDY ökar kommunikationen och förståelsen för hur vi fungerar olika utifrån norm. 

Förståelsen leder till att vi bättre kan bemöta våra barns behov. Målet är att minska antalet diagnoser och den psykiska ohälsan hos barn och unga.

”24 Omtankar”
Hjälpsamma tankar till föräldrar hur vi kan bemöta och bekräfta barn, preventivt och när det är svårt.

”12 Olika (o)likheter”
Samtal kring våra inre egenskaper. 
Alla är vi ovanliga, men när, hur och varför?
Vi delar olikheter så de blir likheter samtidigt som vi breddar normen. 

Att öka förståelsen för våra olikheter är viktigt för alla och livsviktigt för några.

Alla människor har alla egenskaper, mer eller mindre. Egenskapernas olikhet är vår personlighet, de kan aldrig vara fel. Beroende av sammanhang och norm blir egenskaper förmågor eller sårbarhet. I dag är normen i vårt effektiva samhälle trång, det gör att fler egenskaper sticker ut och kan bli sårbarheter.

Vi hjälper föräldrar att förstå sina barn och barn att förstå sig själva.
Då breddar vi normen så att fler barn mår bra. 

För mer information hej@tankomnu.se

Varukorg
  • Your cart is empty.